Regeling vervallen per 05-11-2019

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften inzake ontgrondingen (Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008)

Geldend van 30-11-2018 t/m 04-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften inzake ontgrondingen (Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008)
Citeertitel Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7, tweede lid, van de Ontgrondingenwet
  2. artikel 7, derde lid, van de Ontgrondingenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2018 05-11-2019 artikel 1, 9, 9a, 10, 12

09-11-2018

prb-2018-8793

4428283
06-08-2016 30-11-2018 artikel 9, 12, 13, 13a

24-06-2016

Provinciaal Blad 2016, 125

Statenvoorstel 12/16
26-06-2012 06-08-2016 Art. 13a

02-03-2012

Provinciaal Blad, 2012, 176

Statenvoorstel 176/12
14-03-2012 26-06-2012 Art. 13a

02-03-2012

Provinciaal Blad, 2012, 72

Statenvoorstel 70/11
01-01-2008 14-03-2012 nieuwe regeling

14-12-2007

Provinciaal Blad, 2007, 180

Statenvoorstel 60/07