Regeling vervallen per 10-01-2013

Subsidieregeling stimulering Brabantbrede verkeersveiligheid Noord-Brabant

Geldend van 10-01-2013 t/m 09-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling stimulering Brabantbrede verkeersveiligheid Noord-Brabant
Citeertitel Subsidieregeling stimulering Brabantbrede verkeersveiligheid Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidies, verkeer en vervoer, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 105 en 143;
  2. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant.art. 2 en 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedeputeerde Staten hebben feitelijk op 6 maart 2012 besloten tot wijziging van deze subsidieregeling; in het Provinciaal Blad (65/12) is als beslisdatum 28 februari 2012 genoemd. In de metadata wordt de gepubliceerde datum aangehouden. Gedeputeerde Staten hebben besloten voor deze subsidieregeling voor de periode van 1 maart 2012 - 31 december 2012 een subsidieplafond vast te stellen van € 50.000,- (Provinciaal Blad, 2012, 66).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2013 10-01-2013 Intrekking

08-01-2013

Provinciaal Blad, 2013, 1

S0237371
08-03-2012 10-01-2013 Opschrift, art. 2, 7, 17

28-02-2012

Provinciaal Blad, 2012, 65

S0237371
03-01-2008 08-03-2012 nieuwe regeling

18-12-2007

Provinciaal Blad, 2007, 218

1358793