Aanwijzing regionale waterkeringen

Geldend van 24-12-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Aanwijzing regionale waterkeringen
Citeertitel Aanwijzing regionale waterkeringen
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR97211/CVDR97211_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bijlagen van het besluit zijn vanwege de omvang niet opgenomen, deze zijn op te vragen. Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 17-12-2014 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad, 2014, 3936

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2014 art. x, y-z

17-12-2014

Provinciaal blad, 2014, 3936

2014006240
16-06-2009 24-12-2014 nieuwe regeling

03-06-2009

Provinciaal blad, 2009, 21

23/DO/2009006742