EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 03 september 2004, no. 14, ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bonaire
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiële naam regeling EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 03 september 2004, no. 14, ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)
Citeertitel EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 03 september 2004, no. 14, ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening Winkelsluiting (P.B. 1969, no. 58)
Vastgesteld door Bestuurscollege
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing. De oorspronkelijke grondslag(en) kan men vinden door de regeling te zoeken op 09-10-2010. Dit besluit vervangt het eilandsbesluit van 13 oktober 1999, no. 6, (A.B. 1999, no. 14) houdende algemene maatregelen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010 Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
13-12-2008 10-10-2010 art. 3

12-12-2008

A.B. 2008, no. 32

n.v.t.