Eilandsverordening van 12 december 1994, no. 3, houdende regels ter voorkoming en beperking van gevaar, schade of hinder aan het milieu door milieubelastende aktiviteiten (Hinderverordening Bonaire)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bonaire
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiële naam regeling Eilandsverordening van 12 december 1994, no. 3, houdende regels ter voorkoming en beperking van gevaar, schade of hinder aan het milieu door milieubelastende aktiviteiten (Hinderverordening Bonaire)
Citeertitel Hinderverordening Bonaire
Vastgesteld door Eilandsraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening van 8 oktober 2010, no. 1 tot vaststelling van eilandsverordeningen voor het openbaar lichaam Bonaire

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van JUL - 7 2008 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van JUL - 7 2008 no. 2 ter uitvoering van artikel 6, tweede lid en artikel 8, eerste en tweede lid, van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Hinderbesluit garagebedrijven Bonaire

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 22 december 2009, no. 1 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4)

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 07 FEB 2011 no. 4 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, sub b van de Hinderverordening Bonaire (A.B. 1995, no. 4) en tot wijziging van het eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 16 juni 2010, no. 7 (A.B. 2010, no. 7)

Vuurwerkbesluit Bonaire

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010 Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 20

Onbekend
14-02-1995 10-10-2010 Nieuwe regeling

12-12-1994

A.B. 1995, no. 4

onbekend