Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009

Geldend van 19-02-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drechterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009
Citeertitel Beleidsregels tijdelijke reclameborden Drechterland 2009
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Drechterland 2008, artikel 2.1.5.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2009 nieuwe regeling

27-01-2009

de Middenstander, 18-02-2009

1.3