Controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de juridische controlling ten behoeve van de ge­meente Middelburg

Geldend van 01-08-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de juridische controlling ten behoeve van de ge­meente Middelburg
Citeertitel Juridisch controllerstatuut
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2006 Nieuwe regeling

14-11-2006

Geen

Onbekend