Regeling vervallen per 01-09-2010

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum

Geldend van 12-11-2008 t/m 31-08-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Brunssum
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Niet van toepassing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Brunssum, vastgesteld bij raadsbesluit van 2-11-2004 vervalt. De verordening raadscommissie vastgesteld 12 april 2005 vervalt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2008 01-09-2010 Nieuwe regeling

11-11-2008

Parelnieuws, 19-11-2008

Gemeenteblad 2008 nr. 87