Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting (Uitvoeringsregeling)

Geldend van 18-12-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting (Uitvoeringsregeling)
Citeertitel Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Middelburg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-55460

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art, 6, 7, 8, 13 en 14
  2. Gemeentewet, art. 237
  3. Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2008 Nieuwe regeling

18-11-2008

Faam, 17-12-2008

Onbekend