Verordening Wet Inburgering

Geldend van 07-06-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Wet Inburgering
Citeertitel Verordening Wet inburgering gemeente Middelburg
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet inburgering, art. 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35
  2. Besluit inburgering, artikel 4.27, derde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2010 Nieuwe regeling

24-05-2010

De Faam, 30-06-2010

burgemeester en wethouders van 23 april 2010, nr. 10-85