Regeling vervallen per 01-01-2024

Waterverordening waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Waterverordening waterschap Rijn en IJssel
Citeertitel Waterverordening waterschap Rijn en IJssel
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp water, waterkeringen, waterschap
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-72728 exb-2018-72729 exb-2018-72730 exb-2018-72731

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145 Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bijlagen bij deze verordening zijn niet opgenomen. Voor de bijlagen van deze verordening wordt verwezen naar Provinciaal Blad nr. 2009/169: Bijlage 1: kaarten regionale waterkeringen en de bij behorende normering -Kaart peilbesluiten als bedoeld in in artikel 4.2 van de Waterverordening waterschap Veluwe, deel 1 (red. te vinden in Provinciaal Blad nr. 2009/169: Bijlage 1) -Kaart regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Waterverordening waterschap Rijn en IJssel: deel 2 (red. te vinden in Provinciaal Blad nr. 2009/169: Bijlage 2) Bijlage 2: kaart peilbesluiten -Kaart peilbesluiten als bedoeld in artikel 4.2 van de Waterverordening waterschap Rijn en IJssel (red. te vinden in Provinciaal Blad nr. 2009/169: Bijlage 3)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2024 artikel 1.1, 1.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 4.8, 4.10, 5.1, 6.3, bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3

19-12-2018

prb-2018-9390

PS 2018-699, zaaknummer 2018-007080
18-06-2016 01-01-2019 Wijziging regeling

06-04-2016

Provinciaal Blad 2016 nr. 3577

zaaknummer 2014-001130
22-12-2009 18-06-2016 Nieuwe regeling

23-09-2009

Provinciaal Blad nr. 2009/169

PS2009-594