Regeling vervallen per 01-01-2024

1e wijziging op de Verordening onroerende zaakbelastingen 2010

Geldend van 04-03-2010 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergeijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 1e wijziging op de Verordening onroerende zaakbelastingen 2010
Citeertitel 1e wijziging op de Verordening onroerende zaakbelastingen 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 220

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2010 01-01-2024 Art. 5

22-02-2010

De Eyckelbergh, 03-03-2010

48d1. 1e wijziging OZB 2010