Regeling vervallen per 01-01-2024

1e wijziging op de Verordening onroerende zaakbelastingen 2010

Geldend van 04-03-2010 t/m 31-12-2023

Intitulé

1e wijziging op de Verordening onroerende zaakbelastingen 2010

Artikel 1

De tekst van artikel 5 van de ‘Verordening onroerende zaakbelastingen 2010’ wordt gelezen als volgt:1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:a. de gebruikersbelasting 0,0903%b. bij de eigenarenbelasting1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0719%2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1153%

Artikel 2

1. Deze verordening wordt aangehaald als “1e wijziging op de Verordening onroerende zaakbelastingen 2010”.2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2010.