KONINKLIJK BESLUIT van 3 Maart 1951, houdende de eilandenregeling Nederlandse Antillen

Geldend van 22-07-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling KONINKLIJK BESLUIT van 3 Maart 1951, houdende de eilandenregeling Nederlandse Antillen
Citeertitel Eilandenregeling Nederlandse Antillen
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Landsregeling van de Nederlandse Antillen, art. 118
  2. Staatsregeling van de Nederlandse Antillen, art. 88, 89, 91, 92, 96c, 133

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 12-12-1966 (P.B. 1966 no. 196) is vastgesteld bij landsbesluit van 17-1-1967 (P.B. 1967, no. 10). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 13-4-1973 (P.B. 1973, no. 78) is vastgesteld bij landsbesluit van 9-10-1973 (P.B. 1973, no.174). De wijzigingsregeling van 15-1-1975 (P.B. 1975, no. 47) is in werking getreden voor: - de Bovenwindse Eilanden met ingang van 14-2-1976 (zie landsbesluit van 13-2-1976, P.B. 1976, no. 31); - Bonaire met ingang van 1-6-1976 (zie landsbesluit van 25-6-1976, P.B. 1976, no. 123); - Aruba en Curaçao met ingang van 14-4-1977 (zie landsbesluit van 20-5-1977, P.B. 1977, no. 146). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 11-2-1983 (P.B. 1983 no. 21) is vastgesteld bij landsbesluit van 22-3-1983 (P.B. 1983, no. 39). De wijzigingsregeling van 21-2-1983 (P.B. 1983, no. 41) is in werking getreden voor: - Aruba met ingang van 1-5-1984 (zie landsbesluit van 25-4-1984, P.B. 1984, no. 47); - St. Maarten met ingang van 1-8-1989 (zie landsbesluit van 17-7-1989, P.B. 1989, no. 43); - Saba met ingang van 1-1-1991 (zie landsbesluit van 17-12-1990, P.B. 1990, no.97); - St. Eustatius met ingang van 1-1-1991 (zie landsbesluit van 17-12-1990, P.B. 1990, no.98); - Curaçao met ingang van 1-2-2001 (zie landsbesluit van 11-5-2006, P.B. 2006, no. 44); - Bonaire met ingang van 1-3-2001 (zie landsbesluit van 11-5-2006, P.B. 2006, no. 44). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 16-5-1983 (P.B. 1983, no. 66) is vastgesteld bij landsbesluit van 28-12-1983 (P.B. 1983, no. 137). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 3-12-1993 (P.B. 1994, no. 124) is vastgesteld bij landsbesluit van 14-11-1994 (P.B. 1994, no. 132). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 14-9-1998 (P.B. 1999, no. 50) is vastgesteld bij landsbesluit van 24-5-1999 (P.B. 1999, no. 77). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 27-12-2004 (P.B. 2005, no. 6) is vastgesteld bij landsbesluit van 6-7-2006 (P.B. 2006, no. 52). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 26-06-2008 (P.B. 2008, no. 57) is vastgesteld bij een nader te bepalen landsbesluit. Bij de wijzigingsregeling van 6-5-1991 (P.B. 1991, no. 65) is een wijziging van artikel 96 van deze regeling vastgesteld. Deze wijzigingsregeling is nog niet in werking getreden. De in artikel 82 bedoelde landsverordening is de Strafregeling Eilandsverordeningen. De in artikel 87, eerste lid, bedoelde landsverordening is de Landsverordening toescheiding belastingopbrengsten. Aan artikel 88 is uitvoering gegeven bij het lb.h.a.m. van 26 juni 1957 (P.B. 1957, 85), gewijzigd bij lb.h.a.m. van 1 maart 1989 (P.B. 1989, 6). De in de artikelen 92, zesde lid, en 93, derde lid, bedoelde landsverordening is de landsverordening Comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden. Aan artikel 113 is uitvoering gegeven bij het Uitvoeringsbesluit Eilandenregeling Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Aan Overgangsbepaling V is uitvoering gegeven bij de onderscheidene Overdrachtslandsverordeningen. De Landsverordening van de 11de februari 1983 tot wijziging van de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (P.B. 1983, no. 21) bevat enkele overgangsbepalingen die nog relevant kunnen zijn. Die verordening is afzonderlijk opgenomen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2006 zevende hoofdstuk

27-12-2004

P.B. 2005, no. 6

2000-2001-2463
22-07-2006 zevende hoofdstuk

27-12-2004

P.B. 2005, no. 6

2000-2001-2463