Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit rayon Beek, Meerssen, Schinnen en Stein

Geldend van 22-10-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit rayon Beek, Meerssen, Schinnen en Stein
Citeertitel Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit rayon Beek, Meerssen, Schinnen en Stein
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 8
  2. Woningwet, art. 12

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-2009 Gewijzigde regeling

10-09-2009

De Schakel, 21-10-2009

Gem.blad Afd A 2009, no. 56