Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland (Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland)

Geldend van 24-05-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland (Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland)
Citeertitel Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Milieu, subsidies
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene sudsidieverordening Zuid-Holand, art. 3, lid 2 en art. 38

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2016 01-01-2009 Wijziging van artikel 10

09-08-2011

Provinciaal blad, 2016, 2852

DOS-2016-0003136
17-08-2011 01-09-2015 Wijziging van artikel 4, eerste lid

09-08-2011

Provinciaal blad, 2011, 88

idms PM
01-01-2009 17-08-2011 Nieuwe regeling

25-11-2008

Provinciaal blad, 2008, 113

Onbekend.