Archiefverordening Provincie Zuid-Holland (Archiefverordening Provincie Zuid-Holland)

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Archiefverordening Provincie Zuid-Holland (Archiefverordening Provincie Zuid-Holland)
Citeertitel Archiefverordening Provincie Zuid-Holland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 143 en Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling Document- en archiefbeheer Provincie Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008 Verlenging van het besluit van 14 december 2005 (Prov. Blad 2006, nr. 8)

01-01-2008

Provinciaal blad, 2007, 111

DOS-2007-0006910