Mandaatbesluit escalatieprocedure inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg West

Geldend van 29-05-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit escalatieprocedure inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg West

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert;

Gelet op:

  • Artikel 168 Gemeentewet;

  • Afdeling 10.1.1 ‘Mandaat’ Algemene wet bestuursrecht;

  • de basis- en uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West en Wmo nieuwe taken Midden-Limburg West

BESLUITEN

Mandaat te verlenen aan de wethouder van de gemeente Nederweert met Wmo en Jeugd in haar portefeuille voor de escalatieprocedure inzake de situatie dat geen overeenstemming bereikt wordt over het resultaat van de onderhandeling en beoordeling van de verlenging en nieuwe inschrijvingen voor de producten en diensten vallende onder de Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West en Wmo nieuwe taken Midden-Limburg West.

Dit besluit treedt na bekendmaking onmiddellijk in werking.

Ondertekening

Aldus besloten te Nederweert,

Datum: 19 september 2023,

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Nederweert,

De secretaris,

J.C.T. (Johan) Bakens

de burgemeester,

B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak