Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging archiefblok bouwvergunningen gemeente Uden 1991 - 2000

Geldend van 23-05-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit tot het stellen van openbaarheidsbeperkingen bij overbrenging archiefblok bouwvergunningen gemeente Uden 1991 - 2000

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

voor deze C.J.W. van den Boomen in haar functie van teammanager Informatie- & Gegevensbeheer van de gemeente Maashorst,

gelet op artikel 15, eerste lid, onder b en c van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van de gemeentearchivaris d.d. 8 februari 2024,

BESLUIT :

tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid van de archiefbescheiden met betrekking tot het archiefbestand Bouwvergunningen gemeente Uden 1991 – 2000.

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom.

Inventarisnummer

Huidige functie van het gebouw

Beperkt openbaar tot 1 januari

D00137787

Militair object

2073

D00137766

Militair object

2074

D00137699

Militair object

2073

D00137680

Militair object

2074

D00137143

Militair object

2075

D00137141

Militair object

2075

D00137132

Militair object

2074

D00137130

Militair object

2075

D00137118

Militair object

2074

D00137030

Militair object

2071

D00137029

Militair object

2071

D00137001

Militair object

2071

D00136970

Militair object

2073

D00136878

Militair object

2072

D00136864

Militair object

2073

D00136825

Militair object

2069

D00136806

Militair object

2073

D00136805

Militair object

2073

D00136804

Militair object

2073

D00136803

Militair object

2073

D00136720

Militair object

2071

D00136709

Militair object

2072

D00136693

Militair object

2072

D00136666

Militair object

2072

D00136660

Militair object

2072

D00136656

Militair object

2072

D00136635

Militair object

2072

D00136634

Militair object

2071

D00136625

Militair object

2071

D00136552

Militair object

2072

D00136545

Militair object

2071

D00136544

Militair object

2072

D00136532

Militair object

2072

D00136529

Militair object

2072

D00136527

Militair object

2072

D00136525

Militair object

2072

D00136524

Militair object

2072

D00136518

Militair object

2069

D00136504

Militair object

2071

D00136483

Militair object

2071

D00136460

Militair object

2072

D00136452

Militair object

2072

D00136449

Militair object

2072

D00136401

Militair object

2071

D00136334

Militair object

2072

D00136327

Militair object

2068

D00136268

Militair object

2068

D00136267

Militair object

2072

D00136210

Militair object

2072

D00136201

Militair object

2071

D00136186

Militair object

2071

D00136183

Militair object

2071

D00136148

Militair object

2071

D00136132

Militair object

2071

D00136092

Militair object

2071

D00136080

Militair object

2068

D00136050

Militair object

2070

D00136022

Militair object

2071

D00136020

Militair object

2070

D00135959

Militair object

2071

D00135931

Militair object

2068

D00135837

Militair object

2076

D00135680

Militair object

2067

D00135665

Militair object

2067

D00135660

Militair object

2076

D00135644

Militair object

2070

D00135641

Militair object

2070

D00135630

Militair object

2076

D00135627

Militair object

2070

D00135611

Militair object

2076

D00135605

Militair object

2070

D00135601

Militair object

2069

D00135573

Militair object

2076

D00135553

Militair object

2067

D00135516

Militair object

2068

D00135472

Militair object

2068

D00135461

Militair object

2068

D00135458

Militair object

2069

D00135456

Militair object

2068

D00135454

Militair object

2073

D00135439

Militair object

2069

D00135416

Militair object

2069

D00135407

Militair object

2069

D00135354

Militair object

2076

D00135353

Militair object

2069

D00135318

Militair object

2076

D00135239

10 kV station

2067

D00134871

10 kV station

2073

D00120776

10 kV station

2068

D00112552

10 kV station

2070

D00117271

10 kV station

2068

D00106375

10 kV station

2068

D00100917

10 kV station

2067

D00099476

10 kV station

2072

D00094125

10 kV station

2074

D00093689

10 kV station

2073

D00092102

10 kV station

2072

D00083420

10 kV station

2071

D00082898

10 kV station

2070

D00082045

10 kV station

2072

D00081732

10 kV station

2073

D00081652

10 kV station

2073

D00078360

10 kV station

2067

D00077009

10 kV station

2070

D00075581

10 kV station

2067

D00077750

10 kV station

2072

D00092807

Gasstation

2071

D00107289

Gasstation

2067

Artikel 2

Met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de derde kolom.

Inventarisnummer

Huidige functie van het gebouw

Beperkt openbaar tot 1 januari

D00095871

Gemeentehuis

2075

D00096155

Gemeentehuis

2076

D00079753

Geldautomaat

2070

D00095522

Geldautomaat

2071

D00159636

Geldautomaat

2067

D00112193

Museum Krona

2067

Artikel 3

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide archiefbescheiden is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Als de functie van een van bovenstaande panden wijzigt, wordt overwogen om deze openbaarheidsbeperking op te heffen.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archiefbescheiden.

Ondertekening

Uden, 14 mei 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,

Namens deze,

C.J.W. van den Boomen

Teammanager Informatie- & gegevensbeheer

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst, postbus 83 5400 AB Uden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.