Mandaatbesluit gemeentelijke lijkschouwer Laren, februari 2024

Geldend van 17-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Mandaatbesluit gemeentelijke lijkschouwer Laren, februari 2024

Het college van burgemeester en wethouders,

besluit

  • 1. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging zoals die was gemandateerd aan de Directeur Publieke Gezondheid van GGD Flevoland, in te trekken;

  • 2. De uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming van de gemeentelijke lijkschouwer(s) als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging te mandateren aan de Directeur Publieke Gezondheid van GGD regio Utrecht (GGDrU);

  • 3. De mandataris op te dragen om het college steeds te informeren als er van de onder 1 [redactionele opmerking: dit moet zijn 2] vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt en wie is benoemd tot gemeentelijke lijkschouwer;

  • 4. Het dagelijks bestuur van de GGDrU te verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden;

  • 5. Het besluit met ingang van 1 januari 2024 in werking te laten treden;

  • 6. Het besluit te publiceren op de voorgeschreven wijze.

Ondertekening

Drs. N. Mol,

burgemeester

S. van Waveren,

secretaris

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Laren, op 13 februari 2024

Drs. N. Mol,

burgemeester