Verordening Wmo 2024 gemeente Smallingerland

Geldend van 22-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Smallingerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Wmo 2024 gemeente Smallingerland
Citeertitel Verordening Wmo 2024 gemeente Smallingerland
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Wmo 2022 gemeente Smallingerland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-2024 01-03-2024 nieuwe regeling

07-05-2024

gmb-2024-214240

Onbekend.