Aanwijzingsbesluit toezichthouders basistaken, plustaken en milieutakenpakket Omgevingsdienst IJmond-Wormerland

Geldend van 17-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Wormerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders basistaken, plustaken en milieutakenpakket Omgevingsdienst IJmond-Wormerland
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders basistaken, plustaken en milieutakenpakket Omgevingsdienst IJmond-Wormerland
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 18.6 van de Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders milieudienst IJmond Brandveilig gebruik bouwwerken en het Aanwijsbesluit toezichthouders gemeente Wormerland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

06-05-2024

gmb-2024-213744

Onbekend.