Aanwijzingsbesluit toezichthouders O&V 2024

Geldend van 16-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Loon op Zand
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit toezichthouders O&V 2024
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouders O&V 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. § 18.1.2 van de Omgevingswet
  3. artikel 34 van de Wet op de kansspelen
  4. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
  5. artikel 18 van de Wet goed verhuurderschap
  6. Algemene plaatselijke verordening gemeente Loon op Zand 2023
  7. Marktverordening Loon op Zand 2021
  8. Afvalstoffenverordening Loon op Zand 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders VTV 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

06-05-2024

gmb-2024-209571

Onbekend.