AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER ACT! INTERVENTIETEAM MAASTRICHT-HEUVELLAND

Geldend van 09-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER ACT! INTERVENTIETEAM MAASTRICHT-HEUVELLAND
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouder ACT! Interventieteam Maastricht-Heuvelland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-2024 Nieuwe regeling

06-05-2024

gmb-2024-204550

Onbekend.