Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het Wilhelminatorenvoetpad en het Gebösjkevoetpad

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het Wilhelminatorenvoetpad en het Gebösjkevoetpad

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023 en 19 december 2023,

Gehoord de raadscommissie Fysiek Domein d.d. 30 mei 2023 en 16 januari 2024;

Besluit:

  • Tot het onttrekken aan de openbaarheid van het Wilhelminatorenvoetpad, gelegen op perceel kadastraal bekend als Oud-Valkenburg, sectie C, nummer 2984, welk voetpad Neerhem (ter hoogte van hotel Atlanta) verbindt met het parkeerterrein van de Wilhelminatoren.

  • Tot het onttrekken aan de openbaarheid van het Gebösjkevoetpad, gelegen op perceel kadastraal bekend als Oud-Valkenburg, sectie C, nummer 2983, welk voetpad het Wilhelminatorenvoetpad verbindt met de Sibbergrubbe (ter hoogte van het Sprookjesbos).

Deze besluiten tot onttrekking aan de openbaarheid zijn medegedeeld aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg, ter attentie van de griffie. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en telefoonnummer, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening, het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit en waarom u bezwaar maakt.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 5 februari 2024.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen, D.M.M.T. Prevoo,

griffier voorzitter