Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Amstelveen

Geldend van 04-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Amstelveen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo Amstelveen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2024 01-01-2024 Nieuwe regeling

30-04-2024

gmb-2024-198282

Z24-031347