Financieel Besluit Wmo 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Laarbeek
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financieel Besluit Wmo 2024
Citeertitel Financieel Besluit Wmo 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

02-04-2024

gmb-2024-188068

11993-2024