Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maashorst 2024.2

Geldend van 27-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maashorst 2024.2
Citeertitel Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2024.2 gemeente Maashorst
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maashorst per 1 januari 2024

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de ’Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2024 gemeente Maashorst.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2024 16-04-2024 nieuwe regeling

16-04-2024

gmb-2024-181630

Onbekend.