Beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2024

Geldend van 27-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2024
Citeertitel Beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen Algemene toelichting

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Participatiewet
  3. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels jobcoaching Heemstede 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

16-04-2024

gmb-2024-180435

1247046