Bijdrageregeling bezoek Lippstadt

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Bijdrageregeling bezoek Lippstadt
Citeertitel Bijdrageregeling bezoek Lippstadt
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2024 nieuwe regeling

28-11-2023

gmb-2024-168766

Onbekend.