Subsidieplafond subsidieregeling Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul

Geldend van 20-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieplafond subsidieregeling Stimuleringsregeling Afkoppelen hemelwater private terreinen Valkenburg aan de Geul
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2024 Nieuwe publicatie

09-04-2024

gmb-2024-161914

Onbekend.