Subsidieregeling ‘Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Maashorst 2024’

Geldend van 10-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling ‘Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Maashorst 2024’
Citeertitel Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente Maashorst 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Subsidieregeling peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Uden 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2024 nieuwe regeling

25-03-2024

gmb-2024-155111

Onbekend.