Besluit over het bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet

Geldend van 10-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Twenterand
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit over het bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet
Citeertitel Besluit over het bindend adviesrecht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, de participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en het delegeren van bepaalde taken onder de Omgevingswet
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.8 van de Omgevingswet
  2. artikel 4.14, vijfde lid, van de Omgevingswet
  3. artikel 16.15a van de Omgevingswet
  4. artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2024 nieuwe regeling

05-03-2024

gmb-2024-151185

1254363