Regeling vervalt per 31-03-2025

Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024

Geldend van 05-04-2024 t/m 30-03-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland 2024
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
  2. Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024 31-03-2025 nieuwe regeling

02-04-2024

prb-2024-4637

PZH-2024-848860992