Subsidieregeling ondersteuning en participatie Nissewaard 2024

Geldend van 06-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nissewaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling ondersteuning en participatie Nissewaard 2024
Citeertitel Subsidieregeling ondersteuning en participatie Nissewaard 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Nissewaard 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling participatie en maatschappelijke ondersteuning Nissewaard 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2024 nieuwe regeling

26-03-2024

gmb-2024-146428

Onbekend.