Beleidsregels bijzondere bijstand, kindregeling en maatschappelijke participatie Purmerend 2024

Geldend van 05-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Purmerend
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand, kindregeling en maatschappelijke participatie Purmerend 2024
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand, kindregeling en maatschappelijke participatie Purmerend 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet
  6. artikel 35, derde lid, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels bijzondere bijstand, kindregeling en maatschappelijke participatie Purmerend 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

19-03-2024

gmb-2024-144177

1595687