Aanwijzingsbesluit verplichte participatie Omgevingswet Roermond 2022

Geldend van 10-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Roermond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit verplichte participatie Omgevingswet Roermond 2022
Citeertitel Aanwijzingsbesluit verplichte participatie Omgevingswet Roermond 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16.55, zevende lid, van de Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2024 nieuwe regeling

17-02-2022

gmb-2024-143608

14364-2021