Regeling vervalt per 31-12-2024

Vaststelling Openstellingsbesluit Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe

Geldend van 08-05-2024 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Vaststelling Openstellingsbesluit Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe
Citeertitel Openstellingsbesluit Subsidieregeling provinciale LEADER-projecten Drenthe
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, derde lid en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2024 31-12-2024 openstellingsbesluit

05-03-2024

prb-2024-4195

2024000315