Regeling vervalt per 13-03-2026

Subsidieregeling VerduurzaamJeMKB

Geldend van 14-03-2024 t/m 12-03-2026 met terugwerkende kracht vanaf 14-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling VerduurzaamJeMKB
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp SUBSIDIEREGELING VERDUURZAAM JE MKB
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2024 14-03-2024 13-03-2026 SUBSIDIEREGELING VERDUURZAAM JE MKB

12-03-2024

gmb-2024-136849

Onbekend.