Regeling vervalt per 31-08-2027

Subsidieregeling Pilotproject Energiecoöperatie Geuldal

Geldend van 01-09-2023 t/m 30-08-2027 met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Pilotproject Energiecoöperatie Geuldal
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp SUBSIDIEREGELING PILOTPROJECT ENERGIECOÖPERATIE GEULDAL
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2023 01-09-2023 31-08-2027 SUBSIDIEREGELING PILOTPROJECT ENERGIECOÖPERATIE GEULDAL

12-03-2024

gmb-2024-136482

Onbekend.