Beleidsnota participatie

Geldend van 03-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haaksbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnota participatie
Citeertitel Beleidsnota participatie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2024 nieuwe regeling

02-03-2022

gmb-2024-135527

Onbekend.