Besluit van gedeputeerde staten van 19 maart 2024, (dos-2023-0005928, pzh-2023-841980831), tot vaststelling van het besluit samenstelling kamers uit gedeputeerde staten voor de behandeling van administratieve geschillen (Besluit kamers administratief beroep Zuid-Holland)

Geldend van 28-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van 19 maart 2024, (dos-2023-0005928, pzh-2023-841980831), tot vaststelling van het besluit samenstelling kamers uit gedeputeerde staten voor de behandeling van administratieve geschillen (Besluit kamers administratief beroep Zuid-Holland)
Citeertitel Besluit kamers administratief beroep Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 171 van de Provinciewet
  2. Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 28 februari 2012 (Provinciaal blad 2012, nr. 30).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2024 nieuwe regeling

19-03-2024

prb-2024-4016

dos-2023-0005928, pzh-2023-841980831