Subsidieplafond subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024-2026

Geldend van 01-04-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafond subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024-2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2023 en artikel 6 van de Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Valkenburg aan de Geul 2024-2026;

Besluiten vast te stellen het volgende subsidieplafond:

Artikel 1.

Ten behoeve van aanvragen bovenschoolse taalactiviteiten en activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden genoemd in artikel 3 van voornoemde subsidieregeling, bedraagt het subsidieplafond voor het schooljaar 2024/2025 € 215.807,=.

Artikel 2.

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester