Verordening betreffende de instelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland 2024

Geldend van 02-03-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Verordening betreffende de instelling en werkwijze van de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland 2024
Citeertitel Verordening op de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland 2024
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 61 van de Provinciewet
  2. artikel 145 van de Provinciewet
  3. Archiefwet 1995
  4. Archiefbesluit 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-2024 nieuwe regeling

14-02-2024

prb-2024-2799

7624