Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

 • 1.

  Aan te wijzen als gemeenteambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet (zijnde de heffingsambtenaar), voor de heffing op grond van:

 • de Verordening op de heffing en de invordering van leges;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting overige onderdelen;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie;

per 1 januari 2024:

 • de Concerncontroller/afdelingshoofd Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • de Concern-adviseur Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • de adviseur Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • 2.

  In te trekken per 1 januari 2024 het Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar vastgesteld bij collegebesluit van 19 december 2023 met dien verstande dat de functionarissen genoemd in artikel 1 in de plaats treden van degenen die als heffingsambtenaar vóór de inwerkingtreding van dit besluit ter zake bevoegd was.

 • 3.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Valkenburg aan de Geul, 27 februari 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester