Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 en 232 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

 • 1.

  Aan te wijzen als gemeenteambtenaren, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d van de Gemeentewet, voor de heffing en de inning op grond van:

 • de Verordening op de heffing en de invordering van leges;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting overige onderdelen;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden;

 • de Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie;

per 1 januari 2024:

 • a.

  Voor de onder lid 1 opgenomen belastingen, de medewerkers van de afdeling Financiën van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • b.

  Voor hoofdstuk 1 van de tarieventabel van de legesverordening, de medewerkers van de afdeling Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • c.

  Voor de legesverordening en de parkeerbelastingverordening, de medewerkers van de afdeling Vergunningen Veiligheid Toezicht en Handhaving (VVTH) van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 • d.

  Voor de parkeerbelastingverordening, de medewerkers van P1 on Street Management B.V. en alle invorderingsmedewerkers bij GGN Mastering Credit B.V. (handelend onder de naam GGN Invoned);

 • e.

  Voor de verordening lijkbezorgingsrechten, de medewerkers van de afdeling Facilitair en Gegevensbeheer van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • 2.

  Aan te wijzen per 1 januari 2024, mede gelet op artikel 232, eerste lid van de Gemeentewet, als de gemeenteambtenaren die voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 in de plaats treden van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet (de invorderingsambtenaar) van de volgende gemeentelijke belastingen: 

  • a.

   Hoofdstuk 1 van de tarieventabel van de legesverordening, de medewerkers van de afdeling Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

  • b.

   De parkeerbelastingverordening, de medewerkers van P1 on Street Management B.V. en van GGN Mastering Credit B.V. (handelend onder de naam GGN Invoned);

 • 3.

  In te trekken per 1 januari 2024 het Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning vastgesteld bij collegebesluit van 19 december 2023.

 • 4.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Valkenburg aan de Geul, 27 februari 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester