Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet

B E S L U I T :

 • 1.

  Aan te wijzen als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder e van de Gemeentewet, voor de invordering op grond van:

 • de Verordening op de heffing en de invordering van leges; 

 • de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting; 

 • de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting overige onderdelen; 

 • de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten; 

 • de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden; 

 • de Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie; 

per 1 januari 2024 alle bij GGN Mastering Credit B.V. (handelend onder de naam GGN Invoned) werkzame (kandidaat) gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders;

 • 2.

  In te trekken per 1 januari 2024 het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders vastgesteld bij collegebesluit van 19 december 2023.

 • 3.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2024.

Ondertekening

Valkenburg aan de Geul, 27 februari 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis D.M.M.T. Prevoo

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester