Gemeente Rhenen – Controleverordening gemeente Rhenen 2023

Geldend van 29-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Rhenen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeente Rhenen – Controleverordening gemeente Rhenen 2023
Citeertitel Controleverordening gemeente Rhenen 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 213 van de Gemeentewet
  2. Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Controleverordening gemeente Rhenen 2019 wordt ingetrokken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-2024 01-01-2023 nieuwe verordening

06-02-2024

gmb-2024-91479

Onbekend.