Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 februari 2024, PZH-2024-848068462 (DOS-2019-0003043), inhoudende het buiten toepassing verklaring van de Provinciale Coördinatieregeling betreffende provinciaal inpassingsplan ten behoeve van het project WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag

Geldend van 28-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 13 februari 2024, PZH-2024-848068462 (DOS-2019-0003043), inhoudende het buiten toepassing verklaring van de Provinciale Coördinatieregeling betreffende provinciaal inpassingsplan ten behoeve van het project WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag
Citeertitel Besluit buiten toepassing verklaring van de Provinciale Coördinatieregeling betreffende provinciaal inpassingsplan ten behoeve van het project WarmtelinQ Vlaardingen-Den Haag
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.106a van de Invoeringswet Omgevingswet
  2. artikel 5.45, eerste lid, van de Omgevingswet
  3. artikel 5.44 van de Omgevingswet
  4. artikel 16.7 van de Omgevingswet
  5. artikel 3:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2024 nieuwe regeling

13-02-2024

prb-2024-2581

PZH-2024-848068462