Beleidsregels Sociaal Medische Indicatie 2024 gemeente Maashorst

Geldend van 28-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Sociaal Medische Indicatie 2024 gemeente Maashorst
Citeertitel Beleidsregels Sociaal Medische Indicatie gemeente Maashorst 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

14-02-2024

gmb-2024-83650

94645 - 2023